Om Magiske Cirkel Norge

Magiske Cirkel Norge (MCN) er en landsomfattende forening for tryllekunstnere.

Foreningen teller 320 medlemmer, både amatører og profesjonelle. For å bli medlem må man kunne dokumentere at man har kunnskap om og interesse for trylling.

Høyt aktivitetsnivå

MCN har sitt hovedsete i Oslo, hvor det hver måned blir avholdt medlemsmøter.

Foreningen har også underavdelinger og mindre tryllegrupper andre steder i landet.

På medlemsmøtene møtes trylleinteresserte for å utveksle erfaringer, lære mer om trylling av norske og utenlandske seminarholdere, oppleve intervjuer og miniforestillinger med profilerte medlemmer, se tryllevideoer og ha det hyggelig sammen.

Lange tradisjoner

MCN ble stiftet 21. oktober 1928 i Oslo. Foreningen er den eldste trylleforeningen i Norden. MCN samarbeider med de andre nordiske trylleforeningene gjennom organet Nordisk Magi Union.

Foreningen er også tilsluttet det verdensomspennende trylleforeningsnettverket FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magicques). FISM avholder verdensmesterskap i trylling hvert tredje år. Neste verdensmesterskap er i Blackpool i 2012.

Tryllemuseum

Medlemmer i MCN har tilgang til foreningens bibliotek og videotek. Disse samlingene består av faglitteratur og video medlemmene kan låne for å utvikle seg videre som tryllekunstnere.

MCN driver Norsk Tryllemuseum i samarbeid med trylleforeningen Den Magiske Ring. Museet er trolig Norges minste, men morsomste museum.

Egen junioravdeling

I 2000 fusjonerte Magiske Cirkel Norge med Magisk Junior Cirkel, Norge, en egen forening for unge tryllekunstnere (stiftet 19. februar 1958 i Oslo).

Kontakten har vært tett opp gjennom årene mellom foreningene, blant annet med samarbeid om møter og utgivelse av medlemsblader.

MCN fikk etter fusjonen en egen junioravdeling for trylleinteressert ungdom. Den nedre aldersgrensen for å bli medlem som junior er 10 år.