MCNs historie

Ingwald Iversen

Ingwald Iversen var Magsike Cirkel Norges første formann.

Magiske Cirkels hovedstyre

Magiske Cirkels hovedstyre

Det var en liten gruppe på seks unge trylleinteresserte menn som fant ut at de ville lage en trylleforening. 21. oktober 1928 satte de seg rundt et bord og diskuterte både navn og lover og hvem som kunne være medlemmer.

Formann ble Ingwald Iversen. Terje Nordnes hadde allerede i tre år på egen hånd utgitt tryllebladet Magikeren, og var selvskreven sekretær.

Navnet på foreningen ble «Magiske Cirkel Oslo», og medlemskontingenten ble satt til kr. 3,- pr. kvartal for aktive, og kr. 2,- for passive medlemmer.

Dette var den første trylleforeningen i Skandinavia, og MCO fikk straks medlemmer både fra Sverige og Danmark.

Endret navn

Medlemstallet økte raskt og møter ble holdt annenhver tirsdag de første årene. Allerede et par år etter stiftelsen hadde foreningen over 70 medlemmer.

I 1949 ble navnet endret til Magiske Cirkel Norge, forkortet til MCN.

Opprettet junioravdeling

På slutten av 1950-tallet fikk foreningen et oppsving. I 1958 ble Magisk Junior Cirkel opprettet, og skulle sikre rekrutteringen. Året før hadde de nordiske trylleforeningene bestemt seg for å samarbeide om en nordisk tryllekongress.

Nesten fra starten hadde foreningen arrangert en årskongress, men nå utviklet kongressene seg til å nå et større publikum, og fikk dermed mye omtale i avisene og skulle inspirere unge magikere til å delta i stadig mer profesjonelle konkurranser.

Terje Nordnes

Terje Nordnes var lenge redaktør av foreningens medlemsblad, Magikeren.

Etter hvert ble også kongressene en inntektskilde for foreningen. Da MCN feiret sitt 50-årsjubileum i 1978 og 60-årsjubileum i 1988, hentet man inn de dyktigste kreftene fra utlandet sammen med de mest kjente norske tryllekunstnerne.

I dag er det fortsatt nordiske konkurranser på de såkalte kjedekongressene, og i tillegg har MCN i flere år hatt sin egen lille kongress før jul, Magiske Timer, som stadig blir viktigere for det norske tryllemiljøet.

Konkurranser

På 1970-tallet ble et vanlig at norske medlemmer reiste til kongresser i utlandet for å delta i konkurranser, ikke minst i Tsjekkoslovakia, og medlemmet Bertido ga foreningen en buss som fikk hans navn.

I forbindelse med kjedekongressen i 1988 ble det igangsatt et eget treningsprosjekt for deltakerne i konkurransen, Prosjekt -88, og man engasjerte en rekke trenere til weekendsamlingene.

Trylleblad

I mange år utga MCN sitt eget medlemsblad, Magiens Verden. I noen år ble det utgitt heftet sammen med medlemsbladene for de andre nordiske lands trylleforeninger.

Etter hvert ble produksjonen for kostbar, og i dag får medlemmene tilsendt det danske bladet Pegasus fire ganger i året, og hver måned det norske nyhetsbladet Den lille Magikeren – enten på papir eller på nett.

Foreningen i dag

For øvrig holdes det god kontakt med medlemmene gjennom MCNs hjemmeside som også har et diskusjonsforum. For å ivareta tryllingens historie, var foreningen med å starte Norsk Tryllemuseum i 2001.

Foreningen har i dag faste møter en gang i måneden i Oslo. Møtene fylles med et hovedinnlegg i form av foredrag, demonstrasjoner eller seminar, og det arrangeres magiske loppemarkeder og lotterier, og det sosiale tas vare på med «trylling i krokene». Utenom møtene arrangeres det fra tid til annen seminarer med utenlandske tryllekunstnere.

MCN er nå over 80 år, men vital som aldri før. Mange nye medlemmer kommer til og setter sitt preg på foreningen, og MCN viser ingen tegn på alderdom. Skulle den som andre 80-åringer trenge en stokk å støtte seg på, må det bli tryllestaven.

Skrevet av Herman Berthelsen.

Vil du vite mer om norsk tryllehistorie, kan du lese boken «Mystikk som underholdning» eller besøke Norsk Tryllemuseum.