Oversikter

MCN har en lang historie – noe disse oversiktene vitner om.

Norgesmesterskap og norgesmestere

Siden 1973 har MCN arrangert norgesmesterskap i trylling. Det har vært de lokale kreftene i det enkelte distrikt som har stått som arrangør, i nært samarbeid med MCNs hovedstyre. Her finner du en oversikt over samtlige norgesmestre og arrangørbyer.

Æresmedlemmer i Magiske Cirkel Norge

Medlemmer som gjennom mange år har utført et særlig godt arbeide for foreningen eller magien forøvrig, og har vært medlem i MCN i 20 år, kan utnevnes til Æresmedlem. Sjekk hvem som er Æresmedlem i MCN!

Evig Medlem i Magiske Cirkel Norge

Arne Arnardo, Finn Jon, Joe Labero og David Copperfield er alle utnevnt til Evig Medlem i Magiske Cirkel Norge. Se hvem de andre er!

Magisk Knekt

Medlemmer som gjennom mange år har utført et særlig godt arbeide for foreningen eller magien forøvrig, og har vært medlem i MCN i 10 år, kan utnevnes til Magisk Knekt. Sjekk hvem som er Magisk Knekt i MCN!

Årets tryllekunstner

I 1992 innførte MCN en ny pris som skulle tilfalle en tryllekunstner som har gjort seg spesielt bemerket i det foregående år. Per Inge Torkelsen var den første Årets tryllekunstner. Se hvem som har gått i hans fotspor!

Presidenter i Magiske Cirkel Norge (formenn før 1949)

MCN er Nordens eldste trylleforening. Sjekk den lange listen over MCN-presidenter!

Presidenter i Magisk Junior Cirkel, Norge

Magisk Junior Cirkel var en selvstendig forening frem til fusjonen mellom MJC og MCN i 2000. Her finner du en oversikt over MJC-presidenter.