MCN avd. Bergen

Geir Elling Eikenes
Geir Elling Eikenes er avdelingsleder i MCN avd. Bergen.

Magiske Cirkel Norge, avdeling Bergen har vært en underavdeling helt siden 1963.

Avdelingen har og har hatt mange dyktige profesjonelle- og amatørtryllekunstnere som medlemmer.

Medlemstallet varierer, men har ligget stabilt de siste årene på rundt 12-15 medlemmer innen et stort spekter i alder.

Det arrangeres jevnlig medlemsmøter, seminarer og andre aktiviteter 6-7 ganger pr. år.

Trylleinteresserte barn og ungdom er velkommen fra 12 år til medlemsmøtene.

Ta kontakt

Avdelingleder: Geir Elling Eikenes