MCN avd. Trøndelag FAMIT

Boje Hoseth
Boje Hoseth er avdelingsleder i MCN avd. Trøndelag FAMIT.

Vi er en forening i Trøndelag med om lag 30 medlemmer, både juniorer og seniorer. FAMIT ble startet allerede i 1949!

Vi har magiske møter første mandagen i hver måned ved Hotell Augustin eller ved Egon Prinsen.

På våre møter er det masse trylling og utvikling av nye ideer og lærdom. 

MCN avd. Trøndelag FAMIT har også flere ganger i året besøk av andre tryllekunstnere som lærer bort sine ideer og rutiner.

Vi har også årlig underholdning på kjøpesenter o.l som er veldig sosialt og man har en fin arena på å utvikle seg som artist.

Nyhet: FAMIT har nå blitt en underavdeling av MCN, og det er vi veldig stolte av. Det gjør at våre medlemmer får et enda større tilbud på den magiske fronten med zoom-møter, lectures m.m.

Ta kontakt

Avdelingleder: Boje Hoseth