Historien om Magiske Cirkel Norge

Etableringen av Magiske Cirkel Norge er sterkt knyttet til Terje Nordnes (1905-1985), mannen som allerede i 1925 startet bladet «Magikeren», og var redaktør helt til det gikk inn i 1958.

Sammen med venner diskuterte han opprettelse av en trylleklubb, og 21. oktober 1928 ble foreningen konstituert. Medlemmene som også utgjorde styret, var Ingvald Iversen (formann), Terje Nordnes, Osvald Hansen, Ragnar Øye, Oskar Westlund og Leif Koppang.

Opptagelsesseremoni
I mange år var det en høytidelig opptagelsesseremoni i MCN. Her innvier presidenten Zakken Osther de nye medlemmene Herman Berthelsen, Arne Svendsen og Tore Torell.

Det var først og fremst en Oslo-forening og het derfor til å begynne med Magisk Cirkel Oslo (MCO), men utenbysboende kunne bli passive medlemmer. «Magikeren» ble de første årene foreningens medlemsblad, men i 1946 fikk foreningen et eget tidsskrift, Magiens Verden.

Etter ett års drift hadde foreningen 22 medlemmer. Etter hvert fikk foreningen også svenske medlemmer, blant annet Clement de Lion, for i Sverige manglet de en trylleforening.

Bussen "Bertido"
Denne bussen ble gitt i gave av Bernt Frydenberg og tok medlemmene ut i Europa.

I januar 1929 avholdt foreningen sitt første medlemsmøte. Sakte men sikkert økte medlemsmassen. 17. mai 1936 arrangerte MCO en tryllematine på Søylen Teater. Her opptrådte blant annet Ledang som senere startet Tryllestudio, men nå som xylofon-spiller.

I 1958 ble Magisk Junior Cirkel etablert, og ble drevet i flere ti-år. Der deltok ungdommer fra 12 til 21 år (myndighetsalderen), og de fikk sitt eget tidsskrift, Aladin. Ti år etterpå feiret MCN sitt 40-års jubileum i Drammen. Jan Crosby reklamerte med blindkjøring Oslo-Drammen, og det ble verdensrekord.

Helt til 2000-tallet var det eksklusivt å bli medlem. Man måtte anbefales av et tidligere medlem, måtte avlegge opptagelsesprøve og gjennomgå en høytidelig opptagelsesseremoni.

Norske tryllere markerte seg sterkt på tryllekongresser i Tsjekkoslovakia på 1970-tallet. Tryllekunstneren Bertido (Bernt Frydenbeg) forærte foreningen en buss så man kunne reise samlet til tryllekongresser.

70-tallet var norsk tryllings storhetstid. Foreningen hadde medlemmer som også gjorde det stort internasjonalt, som Finn Jon og Toreno. Her hjemme regjerte Tore Torell og Jan Crosby, og en stor underskog av dyktige underholdere som bl.a. Ivardo, Aston, Teddy Scott, Egelo m.fl. Foreningens kanskje mest kjente medlem, Arnardo, brukte tiden sin til på trylle i sitt sirkus.

Liv Ullmann og Arnardo
Liv Ullmann og Arnardo kom og kastet glans over jubileet i Sandefjord i 1988.

I 1978 feiret foreningen seg selv, og det går fortsatt gjetord om kongressen i Sandefjord. Den ble ledet av mangeårig president Bjørn Sørum og de svært aktive tvillingbrødrene Helge og Sten Steensen.

På kongressen vrimlet det av internasjonale tryllekjendiser som f.eks. Tonny van Dommelen, Ron Macmillan og Topper Martyn. Ved neste jubileum i 1988, også dette i Sandefjord, kom Liv Ullmann og kastet glans over festlighetene. På scenen fikk man se internasjonale artister som Tina Lennert og Daryl.

Egelo utfører halshugging midt på Karl Johan
I forbindelse med Magifestivalen 1965 la Herman Berthelsen hode på blokken mens Egelo utførte halshuggingen midt på Karl Johan.

Bortsett fra kongressene, har foreningen levd et stille liv i offentligheten. Men et par ganger har den markert seg sterkt, som da TV2 i 1994 startet en serie med trylleavsløringer utført av den maskerte magikeren Oscardo. Det endte med tumulter i salen under et av opptakene. Da Uri Geller gjestet Oslo i 1974 var også MCN aktiv. Denne gangen med selv å forsøke å avsløre ham som humbugmaker.

I mange år har foreningen holdt faste møter i Oslo, blant annet på restaurant Larsen, Astoria og Casino. I noen år på en restaurant i Sandvika, og flere år på Linne Hotell. Under pandemien startet foreningen opp månedlige Zoom-møter på nettet.

Som i enhver forening så pulserer driften. Det er avhengig av lederne, av medlemmenes engasjement og forhold i samfunnet. Det er naturlig at den endrer seg med årene, og MCN som snart fyller 100 år, har gjennomgått mange forandringer. Det er stadig nye talenter, nye tider og – ikke minst – nye muligheter.

Herman Berthelsen