Om Magiske Cirkel Norge

Magiske Cirkel Norge ble stiftet 21. oktober 1928 i Oslo. MCN er Nordens eldste trylleforening. MCN samarbeider med de andre nordiske trylleforeningene gjennom Nordisk Magi Union. 

MCN er også tilsluttet det verdensomspennende trylleforeningsnettverket FISM (Fédération Internationale des Sociétés Magicques). FISM avholder verdensmesterskap i trylling hvert tredje år.

Fire ganger i året holder vi hovedsamling hvor trylleinteresserte møtes for å utveksle erfaringer, lære mer om trylling av norske og utenlandske seminarholdere, oppleve intervjuer og miniforestillinger med profilerte medlemmer, og ikke minst trylle for hverandre og ha det hyggelig sammen.

Kan du ikke komme på en hovedsamling, er MCNs lukkede trylleforum på Facebook åpent døgnet rundt, 365 dager i året. Her treffer du trylleinteresserte fra hele landet.

Medlemmer i MCN har tilgang til foreningens store bibliotek og DVD-samling. Samlingene består av fag-litteratur og -videoer medlemmene kan låne for å utvikle seg. I biblioteket er det over 1.000 bøker, rundt 100 forskjellige trylle-DVDer. 

MCN er registrert i Brønnøysund, organisasjonsnummer: 986 965 904