Medlemsfordeler

Som medlem i MCN får du tilgang til en del medlemsfordeler, oppsummert under:

Hovedsamlinger i Oslo

Vi avholder tre-fire hovedsamlinger i Oslo i året, dette er typisk på en lørdag der det er faglig program fra rundt 13 til 18.

Programmet varierer, vi har for eksempel uformelle tryllekonkurranser, foredrag eller seminarer, faglige paneldebatter, og det hender vi har trylleforhandlere på besøk.

Det sosiale er også viktig og det blir tid til prat og til å lære og bli inspirert av hverandre.

Avdelinger i hele landet

MCN har avdelinger i Trøndelag, Bergen, Rogaland, Vestfold & Telemark og Bodø, hvor det jevnlig arrangeres møter.

MCN Live

MCN Live er et digitalt møtetilbud som ble etablert under pandemien, og som vi med suksess har videreført.

Her har vi spennende gjester, triks-anmeldelser, uformelle konkurranser, quiz og vi viser og forklarer triks fra tryllebøker.

Som medlem får du også tilgang til våre lukkede sider på nettet, hvor du kan se alle tidligere sendinger av MCN Live i opptak.

Årlig tryllekongress

Magiske Timer arrangeres i forskjellige deler av landet – og samler 50-100 deltakere

Vi har internasjonale seminarister, som også deltar i show, og vi pleier å arrangere norgesmesterskap i trylling. Trylleforhandlere blir invitert til å ha stand. Dette pleier å være et populært arrangement blant våre medlemmer.

I 2023 var det kongress med nordisk mesterskap i Fredrikstad, og i 2022 hadde vi kongress på Hell i Trøndelag. Kongressen i 2024 er under planlegging.

Les mer om kongressen vår på www.magisketimer.no.

Trylleforum på nettet

MCN har et forum kun åpent for medlemmer på Facebook. Her kan du dele og få innspill på det det du måtte lure på.

Tryllekatalogen

Tryllekatalogen er en oversikt over medlemmer som påtar seg trylle-oppdrag.

Som medlem i MCN får du stå oppført i Tryllekatalogen. Det er gratis, og selvfølgelig helt frivillig.

Mentor-program for juniorer

Vemund Førisdal på Nordisk mesterskap i Fredrikstad 2023.
Vemund Førisdal er en av juniorene i MCN. Her deltar han i Nordisk mesterskap i trylling i Fredikstad i 2023.

For våre yngste medlemmer har vi startet et mentor program hvor vi
kobler en junior opp mot et seniormedlem med samme interesser innen magien som junioren.

Junior og mentor møtes digitalt og fysisk for råd og veiledning.

Juniorarbeidet i MCN ledes av Leo Steen Hegre, du finner kontaktinfo under styret.

Bibliotek

MCN har et rikholdig bibliotek med trylle-litteratur som medlemmer kan låne bøker og videoer fra. Her har vi over 1000 titler, og for den som liker å grave seg ned i gamle bøker og filmer er det mye gull å hente her.

For tiden er biblioteket uten bibliotekar, men vi prøver å få biblioteket i gang igjen.