Nok en ryddedag på MCNs bibliotek

Tirsdag 11.06 var deler av Styret i Magiske Cirkel Norge nok en gang på plass i MCNs roterom på Sagene. Mål: Å ferdigsortere hva som er skrot og hva som har verdi før gjenåpningen av biblioteket til høsten.

Kristoffer Amundsen på MCNs bibliotek
Ikke lett å finne fotfeste: Kristoffer Amundsen prøver å navigere i havet av bøker, ting og tang i lokalet på Sagene.

Tirsdagens besøk var det andre i rekken av foreløpig tre planlagte ryddedager i lokalet. Allerede i april var en delegasjon fra Styret representert på stedet for å gå i gang med den første grovsorteringen av hva som skal beholdes, og hva som rett og slett er søppel.

Styrets drøm var å bli ferdige denne tirsdagen, men mengden etterlatenskaper som har funnet veien til det som minner mer om et lager enn et bibliotek, har opp gjennom årene blitt så omfattende at Styret gang etter gang må sette nye datoer for videre arbeid. Og til de som måtte lure: Det er ikke slik at det gås totalt ukritisk til verks og at gjenstander av verdi kastes. Lageret har simpelthen endt opp med å bli siste holdeplass for det som rett og slett kan kategoriseres som søppel. Bunker med ubrukte kvitteringer fra den gamle butikken til Egelo, fjærblomster så gamle at det ser ut som de har visna og møllspiste kortstokker i kassevis, for å nevne noe.

Terje Rød
Skaper seg ikke: MCNs kasserer, Terje Rød, i full sving med å demontere et skap i et av lagerets totalt tre rom.

For å gjøre lageret, som for øvrig består av hele tre fullstablede rom, oppsigelsesklart må også alt av hyller og møbler gjøres kål på. Dette er et nitid arbeid ettersom flere av hyllene er for store til å lastes direkte på hengeren og derfor må dekonstrueres på stedet. Det er imidlertid en jobb det er på høy tid at foreningen tar, ettersom det er dårlig økonomi å betale leie for å oppbevare skrot.

Men alt er ikke en ren tristesse. Noen perler finnes det blant sandkornene og for å sikre overlevelsen til noe av det som har historisk verdi, stilte hele Norges Davido villig opp for å ta deler av skatten under tryllemuseets vinger. Tryllemuseet er stengt for drift på ubestemt tid, men foretakets primus motor forvalter dets verdier i sitt lager på Bjerke inntil driften kommer på plass igjen.

Davido
Davido troppet opp på kort varsel for å bidra med å rydde lageret.

Og apropos ting av verdi: Hele målet med sorteringen Styret (og Davido!) nå gjør, er å invitere medlemmer av MCN til en «Kom og plukk»-dag, der det som ikke tilhører biblioteket eller museet stilles til disposisjon for medlemmer å ta med seg etter «først til mølla»-prinsippet. Etter dette vil resterende gjenstander kastes og et nytt bibliotek med mulighet for besøk og utlån vil åpnes på ny adresse i løpet av høsten 2019! Nøyaktig dato for plukkedagen vil annonseres så snart ryddingen er ferdig, så medlemmene oppfordres til å følge med på foreningens kommunikasjonskanaler: Denne bloggen, Facebook-forumet og nyhetsbrevet på e-post.

Inntil videre fortsetter arbeidet med å skille skrot fra skatt, som f.eks. på dette bildet, der undertegnede figurerer som hyllebøddel for et av foreningens verdi- og meningsløse aktiva.

Hans Henrik Verpe
Visepresident Verpe i full sving med slegga for å gjøre flis av en av Egelos gamle hyller.