Resultater fra Nordisk mesterskap i trylling 2023

Grand Prix Close-up

Adrian Videla

Grand Prix Scene

Ikke utdelt

Close-up junior

Kort

1. Vilgot Michelin
2. Andreas Anfindsen
3. Vemund Førisdal

Salongmagi

1. Elton Sessler

Close-up senior

Kort

1. Ikke utdelt
2. Ikke utdelt
3. Felix Störbäck

Salongmagi

1. Ikke utdelt
2. Ikke utdelt
3. Ikke utdelt

Mikromagi

1. Adrian Videla
2. Jörgen Sondell
3. Simon Arnø

Scene junior

Generell magi

1. Ikke utdelt
2. Noah Selg
3. Sigurd Helseth

Scene senior

Generell magi

1. Ikke utdelt
2. Brian Hoseth
3. Mikael Hedné

Komisk magi

1. Ikke utdelt
2. Ikke utdelt
3. Kalle Nilsson

Mentalmagi

1. Ikke utdelt
2. Mads Fencker
3. Ikke utdelt

Manipulasjon

1. Ikke utdelt
2. Mikkel Haug
2. Juhani Kirjavainen
3. Nicolai Laursen

Barnetrylling

1. Ikke utdelt
2. Johannes Lindrupsen
3. Erik Mogeno

Spesialpris

Invitasjon fra hoveddommer Rune Carlsen (besluttet av dommerpanelet som helhet) til å konkurrere ved The Original Close-Up Magic Symposium i Wien 2024:

Adrian Videla

--

Listen utvides med poengsummer senere.

Adrian Videla. Foto: Helge Fredheim
Adrian Videla og hoveddommer Rune Carlsen. Foto: Helge Fredheim
Adrian Videla og hoveddommer Rune Carlsen. Foto: Helge Fredheim
Jörgen Sondell. Foto: Helge Fredheim
Jörgen Sondell. Foto: Helge Fredheim
Simon Arnø. Foto: Helge Fredheim
Simon Arnø. Foto: Helge Fredheim
Felix Störbäck. Foto: Helge Fredheim
Felix Störbäck. Foto: Helge Fredheim
Mikkel Haug (t..v) og Juhani Kirjavainen. Foto: Helge Fredheim
Mikkel Haug (t..v) og Juhani Kirjavainen. Foto: Helge Fredheim
Brian Hoseth. Foto: Helge Fredheim
Brian Hoseth. Foto: Helge Fredheim
Mikael Hedne. Foto: Helge Fredheim
Mikael Hedne. Foto: Helge Fredheim
Andreas Anfindsen. Foto: Helge Fredheim
Andreas Anfindsen. Foto: Helge Fredheim
Vilgot Michelin. Foto: Helge Fredheim
Vilgot Michelin. Foto: Helge Fredheim
Sigurd Helseth. Foto: Helge Fredheim
Sigurd Helseth. Foto: Helge Fredheim
Nicolai Laursen. Foto: Helge Fredheim
Nicolai Laursen. Foto: Helge Fredheim
Mads Fencker. Foto: Helge Fredheim
Mads Fencker. Foto: Helge Fredheim
Erik Mogeno. Foto: Helge Fredheim
Erik Mogeno. Foto: Helge Fredheim
Kalle Nilsson. Foto: Helge Fredheim
Kalle Nilsson. Foto: Helge Fredheim

Johannes Lindrupsen. Foto: Helge Fredheim
Johannes Lindrupsen. Foto: Helge Fredheim

Vemund Førisdal. Foto. Helge Fredheim
Vemund Førisdal. Foto. Helge Fredheim