MCN avd. Vestfold og Telemark inviterer til:

MCN Vestfold besøker Tryllemuseet

Tid: 30. august 2023 kl. 18:00

Sted: Tryllemuseet, Holtungveien 865, 3178 Våle

Endelig får vi til et besøk på Tryllemuseet hos MagiCurty i Våle.

Vi starter opp kl. 18:00 og slutter ved 21-tiden.

Denne gangen er det møtekontingent som i sin helhet går til driften av Tryllemuseet.

Senior: kr. 100
Junior med foresatt: kr. 50

Hovedpunktet er naturligvis å se på det som er i museet.

I tillegg er det en god sjanse for at Sigurd Helseth – junior – viser akten han skal bruke i nordisk.

Møtet er åpent for alle – ikke bare vestfoldinger og telemarkinger.

NB! Det er ikke bevertning denne dagen.